Home > Information of the Ambassador > Chinese Ambassadors to the Republic of Namibia
Chinese Ambassadors to the Republic of Namibia
2013/06/14

H.E. Ji Peiding(1990.7-1993.11)

H.E. An Yongyu(1993.11-1996.8)

H.E. Lian Zhengbao(1996.9-1998.8)

H.E. Tang Zhengqi(1998.9-2000.6)

H.E. Chen Laiyuan(2000.8-2003.7)

H.E. Liang Yinzhu(2003.8-2007.10)

H.E. Ren Xiaoping(2007.11-2010.4)

H.E. Wei Ruixing(2010.5-2012.7)

H.E. Xin Shunkang(2012.7-2016.3 )

H.E. Qiu  Xuejun(2016.12-2017.7)

H.E. Zhang Yiming(2017.8-)

 

Suggest To A Friend:   
Print